-- DOPRAVA ZADARMO --

platí pre objednávky nad 100 EUR

Meranie detských nožičiek

Domov , Barefoot   0 Komentáre
Meranie detských nožičiek

Nakoľko deti často ani sami nevedia zhodnotiť a posúdiť, či im dané topánky sedia dobre, je dôležité poznať parametre nožičky Vášho dieťaťa. Na základe správne odmeraných chodidiel je možné dieťaťu vybrať správnu barefoot obuv. Nie každá obuv sadne na všetky typy nôh.

Pre výber správnej barefoot obuvi je potrebné poznať jednak dĺžku chodidla, ako aj jej šírku.

Čo sa týka veľkosti topánky, tak sme asi väčšinou všetci zvyknutí na meranie dĺžky chodidla. Avšak, čo už väčšina nerieši je skutočnosť, že daná topánka by nemala mať presne rovnakú dĺžku akú má chodidlo (bližšie v nasledujúcom článku).

Keď už poznáte dĺžku chodidla, tak nezabudnite zmerať aj jej šírku. Vo „svete barefoot obuvi“ sa meraná hodnota - šírka vo väčšine prípadov vzťahuje na šírku prednej časti topánky (špičky), teda nie na šírku po celej dĺžke topánky. Všetky značky barefoot obuvi by mali byť v porovnaní s konvenčnými topánkami širšie.

Okrem nameraných hodnôt – šírky a dĺžky, je vhodné poznať aj výšku priehlavku, obvod členku a typ päty.

Priehlavok nohy je tá časť, ktorá je tesne pred členkom.

Aj obvod členku býva veľmi dôležitý, pretože niektoré topánky nie je možné utiahnuť na úzke členky. Takže je vhodné vedieť, či má dieťatko úzke členky, normálne, prípadne široké.

Čo sa týka päty, tak môže ísť tiež o úzku pätičku a vtedy je potrebné tiež topánočku prispôsobiť, aby sa noha v topánke nevyzúvala. Alebo naopak – široké päty sa nezmestia do barefoot obuvi, ktorá je určená pre úzke päty.

 

Niekoľko rád pred samotným meraním:

1.     Meranie je najlepšie vykonať večer pred spaním, pretože vtedy sú nôžky prekrvené, a teda najdlhšie.

2.     U malých detí premeriavajte nohy pravidelne (približne každé 3 mesiace), pretože ich nohy rýchlo rastú.

3.     Deťom, ako aj dospelým by mal meranie nôh urobiť niekto iný z dôvodu možných nepresností.

4.     Je potrebné zmerať každú nohu zvlášť, nakoľko môžu byť medzi chodidlami určité rozdiely.

5.     Meranie vykonávajte vzpriamene v stoji a meriame obe chodidlá položené vedľa seba. Obe chodidlá tak budú zaťažené, čo je veľmi dôležité, pretože pri zaťažení/našliapnutí sa chodidlo vždy roztiahne.

 

1. MERANIE DĹŽKY A ŠÍRKY CHODIDLA

Tak a teraz už poďme k samotnému meraniu. Existuje niekoľko metód, resp. návodov na meranie nohy. My uvádzame a odporúčame tieto:

-         Meranie obkreslením chodidla na papier.

-         Meranie meradlo Plus 12 (takýmto meraním zistíme iba dĺžku chodidla).

Existuje aj meranie nohy v krabici a meranie nohy pri stene, ale tieto merania častokrát vedú k nepresnostiam.

Rovnako nepresné je aj meranie nohy na základe našliapnutia nohy na vybratú vložku z topánky, pretože vložka má často rozličný tvar aj dĺžku ako samotné vnútro topánky. Tiež nie je vhodné prikladať chodidlo k podrážke topánky.

V nasledujúcom texte Vám teda priblížime už spomínane dve metódy merania chodidla.

 

1.1     Meranie obkreslením chodidla na papier

Papier umiestnite na tvrdý rovný povrch (podlaha). Prípadne môžeme papier po krajoch prilepiť lepiacou páskou, aby sa nehýbal.

Položte chodidlo dieťaťa na papier najlepšie, ak je možné tak bosé. Možno merať nožičku prípadne aj v tenkých priliehavých ponožkách, ale môže sa stať že ponožky budú dieťatku tlačiť pršteky k sebe a pod....

Meranie nohy

Dieťa musí preniesť váhu na chodidlo, pretože ako už bolo spomenuté, zaťažené chodidlo je dlhšie ako to nezaťažené. Dieťa má mať vyrovnané pršteky a nesmie sa o nič opierať.

Nohy obkresľujeme vždy s ostrúhanou krátkou, a čo najtenšou ceruzkou (nepoužívajte fixy ani perá). Dlhá ceruzka by mohla pri obkresľovaní spôsobiť nepresnosti. Prípadne môžete vybrať tuhu z pera a ňou nôžku obkresliť.

Následne ceruzkou, vždy položenou na papier kolmo a čo najbližšie k nohe, obkreslíme celé chodidlo dieťaťa.

Pri obkresľovaní sa jednak nevzďaľujeme ceruzkou od nohy, ale nie je ani potrebné tlačiť ňou silno ku chodidlu.

Po obkreslení si zoberieme pravítko a ceruzku. Naznačíme si bodkou miesto na najdlhšom prste na nohe (zvyčajne ide o palec alebo druhý prst). Druhú bodku urobíme v strede päty. Tieto dve bodky teraz spojíme čiarou za pomoci pravítka (tak ako vidíme na fotkách). Nameraná hodnota je dĺžka chodidla (v našom prípade 19,2 cm).


  

Šírku odmeriame nasledovne: narysujeme si os chodidla od stredu päty do stredu druhého prsta. Na túto os urobíme kolmicu na úrovni pod malíčkom. Potom dĺžka tejto kolmice, ktorá sa pretína s obkresom je šírka nohy (v našom prípade 7,6 cm).

  

Ako už bolo spomenuté, meranie urobíme pre obe chodidlá zvlášť.

 

1.2.     Meranie chodidla pomocou meradla Plus 12

Pomocou tohto meradla vieme zistiť dĺžku chodidla a vnútornú dĺžku topánky. Meradlo Plus 12 používame aj u nás na predajne. Meranie je veľmi jednoduché a rýchle.

Presný postup merania týmto meradlo nájdete na stránke produktu meradla Plus 12, ktorý máme tiež v ponuke na našom eshope. Nájdete ho TU.

 

 

Na základe nameranej dĺžky a šírky môžeme určiť aj typ chodidla – teda či ide o úzke, normálne alebo široké chodidlo. Tu nám pomôže nasledujúca tabuľka, ktorej autorkou je Lila Michalíková. Jednoducho vydelíme dĺžku chodidla jej šírkou a danú hodnotu porovnáme s hodnotou v tabuľke.

Príklad: Dĺžka nohy je 19,2 cm a šírka nohy je 7,6 cm. 19,2/17,6=2,5 cm. Teda podľa uvedenej tabuľky ide o normálne širokú nohu.

Takéto určenie chodidla je len orientačné, nie je nikde presne definované aká noha je úzka, normálna alebo široká. Pre naše potreby je vždy dôležité poznať dĺžku a šírku chodidla.

  

    

A ako sme už spomínali, nie je dôležitá len nameraná šírka a dĺžka chodidla, ale do úvah je potrebné brať aj proporcie nohy – výšku priehlavku, obvod členku a typ päty.

2. MERANIE PRIEHLAVKU

Najprv si vysvetlíme čo je to priehlavok, resp. ukážeme na fotke, aby ste lepšie pochopili postup merania. Na fotke nižšie vidíte priehlavok a predpriehlavok na nohe.

Na meranie veľkosti priehlavku použijeme klasický krajčírsky meter. Využiť môžeme použiť viacero metód. Tieto metódy definovania typu priehlavku (nízky, normálny, vysoký) sa paradoxne používajú aj pri výbere nebarefootových topánkach – lyžiarkach.   

Výšku priehlavku prvou metódou zistíme tak, že dieťa stojí rovno nohami vedľa seba. Krajčírskym metrom odmeriame priehlavok tak, že jeden koniec metra priložený k zemi z boku stredu päty vedieme cez najvyššiu časť priehlavku opäť k druhému boku stredu päty a k zemi.

Netlačíme a nemeriame natesno. Následne odčítame hodnotu, ktorú zobrazuje meter na zemi. Danú nameranú hodnotu porovnáme s dĺžkou nohy.

Ak je nameraná hodnota približne rovnaká ako dĺžka nohy, tak ide o normálny priehlavok. Ak je nameraná hodnota o niečo nižšia ako dĺžka nohy, tak ide o nízky priehlavok. Ak je nameraná hodnota o niečo vyššia ako dĺžka nohy, tak ide o vysoký priehlavok. Príklad: Dĺžka nohy je 25 cm. Nameraná hodnota priehlavku od jednej strany päty po druhú je 24 cm. Teda hodnoty sú temer podobné. Môžeme povedať, že ide o normálny až nižší priehlavok. Samozrejme takéto meranie je naozaj len také približné a nikde nie je presne definované, aký je nízky, normálny alebo vysoký priehlavok. 

Výšku priehlavku druhou metódou zistíme tak, že dieťa stojí rovno nohami vedľa seba. Krajčírskym metrom odmeriame priehlavok tak, že meter vedieme od zeme, následne cez priehlavok opäť k zemi. Avšak zasa netlačíme a nemeriame natesno. Meter musí smerovať kolmo na zem. Priehlavok meriame v čo najvyššom bode, teda čo najbližšie k píšťale.

Následne odčítame hodnotu, ktorú zobrazuje meter na zemi. Danú nameranú hodnotu vydelíme dĺžkou nohy, čím získame koeficient pre určenie typu priehlavku – nízky, normálny alebo vyšší. Dany koeficient vykrátime 100 (získame tak percentuálny podiel). Daný postup je potrebné opakovať aj na druhej nohe.

Výpočet pre typ priehlavku môže byť potom nasledovný (použila som hodnoty uvádzané stránkou zdravenozky.cz a previedla na percentá).

Ak nameraný priehlavok, resp. oblúčik nameraný krajčírskym metrom tvorí menej ako 68 % celkovej dĺžky chodidla, tak ide o nízky priehlavok.

Ak nameraný priehlavok (oblúčik) je v rozmedzí 69 % – 79 % z celkovej dĺžky chodidla, tak ide o normálny priehlavok.

Ak nameraný priehlavok (oblúčik) tvorí viac ako 80 % celkovej dĺžky chodidla, tak ide o vysoký priehlavok.

Príklad: Dĺžka nohy je 25 cm. Nameraný priehlavok je 16 cm. Teda 16/25*100=64%. Ide o nižší priehlavok.

  

3. MERANIE ČLENKU

Na meranie obvodu členku použijeme klasický krajčírsky meter. Členok meriame vždy v najnižšom mieste, tesne pri priehlavku. Meter však nemá nožičku stláčať, ale iba jemne obopínať. Tu však tiež nie je nikde presne definované, kedy ide o úzky, normálny alebo široký členok. Je to skôr informácia pre nás, aby sme vedeli, či sa dané topánočky dajú utiahnuť na prípadný úzky členok (alebo naopak).

 

4. URČENIE TVARU CHODIDLA

Rovnako dôležité je aj určenie tvar chodidla, na základe ktorého následne vyberáme vhodnú obuv. Pretože aj keď sme zistili dĺžku a šírku chodidla, tak nevhodným výberom topánok vzhľadom na ich tvar, môže nastať skutočnosť, že dieťa bude mať zbytočný nadmerok nad niektorými prstami alebo veľa miesta v oblasti päty atď. Napríklad egyptský tvar chodidla má palec dlhší než druhý prst a ostatné prsty postupne klesajú. Rímsky typ nohy má prvé prvé tri prsty rovnako dlhé a ďalšie dva sú podstatne kratšie. Germánskym typom sa označuje noha, ktorá má dominantný palec a ostatné prsty sú od neho kratšie a všetky majú rovnakú dĺžku. Nohou ktorá má užšiu pätu a širšiu oblasť prstových kĺbov nazývame roztiahnutý typ, resp. noha plutvička. A ešte niekoľko typov nôh, podľa ktorých následne vyberáme aj vhodnú obuv.  Bližšie sa téme - Typy chodidla budeme venovať v ďalších blogoch.

 

 

Navštívte nás aj v našej predajni, kde radi pomeriame nožičku Vášho dieťatka.

Ponechať odpoveď

Captcha
Archív Blogu
Kategória Blogu
Populárne články
Posledný príspevok
Prehľadávať blog

Topánočky moje - Barefoot obuv: Cookies nie sú žiadne keksíky. Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním Čítať viac

Porovnaj (0 Položky) Môj Zoznam želaní (0 položky) Kontaktujte nás
Please login first

Váš košík

Vo Vašom košíku už nie je viac položiek